Płyty warstwowe

Płyty warstwowe to elementy budowlane składające się z okładzin metalowych i umieszczonego pośród nimi rdzenia izolacyjnego. Są stosowane do tzw. lekkiej budowy ścian i dachów w budownictwie przemysłowym, magazynowym i rolniczym. Okładziny w znaczącej liczbie wykonane są z blachy ocynkowanej powlekanej powłokami organicznymi typu Poliester. Rdzeń natomiast stanowi sztywna pianka poliuretanowa, styropian lub twarda wełna mineralna.

Stosując płyty warstwowe jako materiał do budowy ścian, użytkownik uzyskuje szereg korzyści:

 • Doskonałe właściwości izolacyjne. 
 • Doskonałe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, wieloletnią trwałość i walory estetyczne.
 • Szczelność przed wodami opadowymi, śniegiem i wilgocią.
 • Izolacyjność akustyczną.
 • Dopasowanie do potrzeb wlaściwości ochrony p-poż.
 • Dobre parametry wytrzymałościowe.
 • Łatwość i szybkość montażu, niskie koszty wykonania oraz w późniejszym     czasie, niższe niż przy innych obiektach koszty eksploatacyjne.

Zastosowanie

Płyty warstwowe mają zastosowanie jako materiał budowlany w bardzo szerokim zakresie: halach magazynowych, produkcyjnych, mało i wielkokubaturowych obiektach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, w budynkach rolniczych, w obiektach służących do przechowywania żywności (chłodnie, mroźnie) oraz coraz częściej w budownictwie mieszkaniowym.

Płyty moga być stosowane jako ściany obiektów, zewnętrzne i wewnętrzne, dachy oraz sufity podwieszone.

Przy zastosowaniu odpowiednich powłok, mogą zapewnić trwałość w obszarach o dużym zasoleniu lub o dużym zanieczyszczeniu przemysłowym.

 

Rodzaje płyt warstwowych

 • Płyta ścienna

  Stosowane jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, hal magazynowych, pawilonów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.

  ► Płyta ścienna

 • Płyta dachowa

  Jest materiałem stosowanym na dachy obiektów przemysłowych: obiektów produkcyjnych, hal magazynowych, pawilonów handlowych, obiektów przemysłu rolnioczego.

  ► Płyta dachowa

 • Płyta chłodnicza

  Płyty chłodnicze to materiał stosowany jako ściany wewnętrzne i zewnętrzne a także sufity podwieszane w obiektach chłodniczych i mroźniach. Dla tych produktów konstrukcja znajduje się na zewnątrz.

  ► Płyta chłodnicza